Oslos paradegate: Karl Johans gate

Oslos paradegate: Karl Johans gate

Karl Johans gate er på mange måter Oslos hjerte. Gaten går fra jernbanen og opp til slottet. Langsmed storgata ligger restauranter, spisesteder, butikker, frisører og ja, egentlig det meste. I gatene som krysser Karl Johans gate finner du enda flere spennende tilbud. Noen av gatene har butikker med et lavere prisnivå, men andre selger mer eksklusive varer. Gata er med andre ord utgangspunktet for å kunne utforske Oslo.

Oppkalt etter en konge

Hovedgaten er oppkalt etter kong Karl 3 Johan. Han er en viktig person i både svensk og norsk historie, og hadde stor innflytelse på utenlands politikken. Hans strategiske tenking og ikke minst, Napoleons tap på kontinentet gjorde at han fikk muligheten til å overta Norge fra Danmark. Nordmennene var ikke like begeistret for hans innblanding, men heldigvis endte det uten for store stridigheter. Resultatet var en union med Sverige og kong Karl 3 Johan fikk styre begge landene frem til sin død i 1844. Han var en dyktig politiker og konge, på slutten av regjeringstiden var han svært populær. Foran slottet, helt øverst på Karl Johans gate, står en statue av kongen.

Utformingen

Karl Johans gate strakte seg opprinnelig fra Jernbanetorget til Egertorget. Fra Egertorget og opptil Slottsplassen skulle det gå en gate som het Slotsveien. Denne delen av traseen var designet av slottsarkitekten H.D.F. Linstow som en del av en større plan. Slotsveien skulle inkludere Eidsvoll plass, Studenterlunden og flere særegne bygninger. Begge veiene var planlagt som hovedinnfartsårer, med god plass til gående og hest og kjerre, etterhvert biltrafikk.

Deler av planen ble gjennomført, men veien fra Egertorget og opp til Slottet ble knyttet til Karl Johans gate. Konseptet er et slags hengebroperspektiv. Gaten begynner høyt ved Egertorget og avsluttes høyt ved Slottet. Dette skaper «hengebroen». Bygningene rundt har blitt pusset opp flere ganger og det samme har selve veibanen. Samtidig har man klart å beholde mange av de opprinnelige fasadene, noe som gir området sin sjarm. I dag er store deler gaten stengt for biltrafikk, noe om skaper en koselig gågate og ikke minst, handlegate for alle i byen.

Oslos hovedpulsåre

Det er flere grunner til at akkurat denne gaten har fått en så sterk stilling i Oslo. Flere viktige bygninger ligger langs veien, noe som gjør det naturlig å legge demonstrasjoner og andre arrangementer til denne veien. Samtidig jobber det mange i Stortinget, Universitet og på Nationaltheateret noe som trekker mye folk i løpet av dagen. På ettermiddag og kveld fylles restauranter slik som ikoniske Grand Hotel med sultne mennesker.

Når kvelden virkelig senker seg, våkner utelivet i byen og her er det også Karl Johan som dominerer. Det er mange barer og utsteder både i gaten og i sidegatene. Så glade mennesker fyller Karl Johans gate nesten uansett tid på døgnet. Denne allsidigheten er nok grunnen til at Karl Johans gate, på tross av utfordringer knyttet til trafikale problemer og større press fra nettbutikkene, fremdeles er svært populær. Det er ingen tegn til at denne populariteten vil forsvinne med det første heller. Knutepunktene og de mange tradisjonsrike og historisk viktige områdene vil sikre at Karl Johans gate fortsetter å skinne.