Norsk jordbruk

Norsk jordbruk

Fukt og grønt er en viktig del av vår ernæring, kvaliteten på disse varene blir stadig kontrollert av helsemyndighetene her i landet. Det er noe som absolutt trenges da mye av disse varene blir importert i fra land omkring i verden som ikke har samme kvalitetskrav som det vi har. Norge er jo ett land med fire årstider så vi klarer ikke å produsere nok til vårt behov og da er det nødvendig med innførsel i fra andre land.

Landbruks historie

Man har funnet spor etter dyrking av jorden og dyrehold som stammer i fra rundt 10 000 år siden, her i Norge kom jordbruket ikke før rundt for 4500 år siden i det som kalles den yngre steinalder. Funnene er hovedsakelig gjort i de sydlige kystområdene rundt Lista, Jæren og Karmøy. Her var det de tetteste områdene av funn i fra den tiden så ekspertene går ut fra at det var her det startet opp.

Det var utrolig tungt og hardt arbeid de hadde med å rydde skog og fjerne stein sånn at de kunne begynne å dyrke sine produkter. Det var jo ganske enkle redskaper som de hadde, spader hakker og håndmakt var det som ble benyttet. Små enkle gårdsbruk dukket opp etter hvert lengre og lengre inn i landet og jordbruket ble en viktig kilde for ernæring i landet. Det gikk mange år før det skjedde noe særlige endringer innen jordbruket her i landet, ikke før rundt 1700 tallet kom det nye produkter inn i landet som gav det Norske jordbruket ett ganske stort løft. Det ble stadig flere kornsorter som hadde blitt importert, poteter og fôrnepe kom også til. Man utviklet også stadig nye typer verktøy som gjorde arbeidet ute på åkrene mye enklere før bøndene.

På 1800 tallet

Når det først begynte å skje endringer innen jordbruket i Norge gikk fremskrittene fort, det var på den tiden nesten 90 prosent av befolkningen som bodde utenfor tettsteder og byer. Behovet for mat økte jo i takt med befolknings veksten og tiltak ble satt i gang for å øke produksjonen slik at man fikk større avlinger. Ett av tiltakene var veksels bruk av åkrene, det betyr at man veksler på med forskjellige produkter hvert år. Dette gjør at jorden gir en større avling

Gårdene rundt omkring drev også med dyrehold, det gav ikke nok med å kun leve av det åkrene ga og behovet for kjøtt økte også så det var en grei måte å tjene inn penger også på de årstider som det ikke var egnet til jordbruk. Det er hovedsakelig storfe, gris og fjærfe som det har vært mest av i Norge gjennom alle år, i den senere tid har det kommet til noen andre varianter som man gjør forsøk med, men med ulik suksess.

Dagens jordbruk

Gårdsdrift i Norge har gått i arv i fra far til sønn i mange generasjoner, det var da gjerne den eldste sønnen som ble odelsgutt og var den som skulle arve gården. I dag er reglene noe endret men det ligger mye odels rettigheter igjen i systemet.