Dyrking av økologiske poteter III

Dyrking av økologiske poteter

Det å skrive om dyrking av landbruksprodukter er noe som egentlig er en ganske omfattende oppgave. Som dere kanskje vet, har jeg tidligere skrevet om dyrking av økologiske poteter. Denne artikkelen er den tredje og siste i rekken, i alle fall når det gjelder poteter. Det finnes en rekke produksjonsmetoder, tips og råd, og mye avhenger jo både av klima og ikke minst jordsmonnet på stedet hvor produksjonen skal foregå. Jeg avsluttet min forrige artikkel med å skrive om settepoteter, og vi er enda ikke helt i mål når det gjelder det tema. Jeg vil påstå at kvaliteten på settepotetene, er det viktigste når det kommer til potetproduksjon – det hjelper ikke om alt annet er bra om settepotetene er dårlige. Dette er ikke noe som bare gjelden den økologiske dyrkingen, men gjelder generelt for all potetproduksjon.

Størrelsen på settepotetene

Det som er mest viktig når det kommer til størrelsen på settepoteter, er at den er mest mulig jevn. Det mest vanlig er at de ligger mellom 65-75 gram, og at variasjonen ligger på maksimalt 10 millimeter i størrelse. Er det for stor variasjon, vil potetåkeren spire ujevnt og føre til forskjellig størrelser på knollene. Det er mest viktig å tenke på dette når det kommer til settepotetoppformering, men vi som kunder liker også mest mulig lik størrelse på potetene.

Lysgroing av settepoteter

Settepotetene krever en del forbehandling før de havner i jorda, det som først og fremst er viktig er at man starter tidlig nok med denne behandlingen. Det er litt forskjell på hvilket sort poteter det er snakk om, og hva man skal gjøre i forhold til settepotetene. Lysgroingen er ment for å gi raskere spiring og en tidligst mulig utviklingen, dette er viktig for i størst mulig grad unngå tørråtesmitte av potetene når den kommer i jorda.Lagring av settepotetene er cirka 4 grader, når det er cirka 4 uker igjen til de skal settes. Da starter man med lysgroingen som skal ha en varighet på 4 uker, under denne prosessen er den beste temperaturen cirka 45 grader. Som dere forstår, så er det viktig at man ikke slurver med detaljene. Det er fortsatt mye mer som kan sies om behandling av settepoteter, men jeg tror vi lar det ligge – slik at vi kan også kan få se litt på andre deler av potetproduksjonen.

Når potetene skal i jorda

Som en hovedregel kan man følge følgende, når det gjelder når man skal sette potetene. Når jorda holder en stabil temperatur på cirka 8 grader, ned på en dybde på cirka 8 centimeter – ja da er det klart for å få potetene i jorda. Dybden poteten skal settes på, er cirka 3 centimeter under utjevnet jord. Over dette skal må ha cirka 7 centimeter med jorddekking, så det er snakk om cirka 10 centimeter totalt. Det kommer nok mer om poteter og potetproduksjon senere, men dette var alt det vi fikk med i denne omgang. Det som er helt klart, er at det er detaljene som skiller de gode og mindre gode produktene.