Dyrking av økologiske poteter II

Dyrking av økologiske poteter

Vi fortsetter vår serie om det å dyrke økologisk, og jeg startet med å beskrive hvordan en slik produksjon bør foregå når det gjelder poteter. Økologiske produkter kommer stadig mer og mer inn å butikkene, og senere skal jeg også ta for meg andre type produkter som dyrkes økologisk. Vi vet sikkert alle sammen, at det er diskusjoner rundt dette med økologisk landbruk. Det er ikke noen tvil, om at ekspertene og bøndene selv ikke er enige. Men jeg tenker og tror, at det er fordeler og ulemper med dette som alt annet. Når det gjelder Norge og landbruk, så vet vi jo at det er en del utfordringer. Jeg tenker da spesielt på klima, som til stadighet skaper utfordringer for å få en bra avling. Det forskes mye på landbruk og produksjonsmetoder, så vi ser hele tiden forbedringer i produksjonsmetodene som benyttes.

Jordarbeiding

Det første bud når det kommer til jordarbeiding, er at man pløyer godt. De som slurver med denne jobben – vil aldri få en optimal produksjon. Dette gjelder ikke bare for økologisk produksjon, men generelt all produksjon av landbruksprodukter i jorda. Ved å pløye jorda godt så bekjemper man i størst mulig grad ugress som: tun rapp, åkertistel, åkerdylle, kveke og annen rot ugras.Det er mange fordeler med å pløye om høsten, men det kan man si når det gjelder vårpløying også. Rask opptørking om våren er en av fordelene ved vårpløying, og vi vet jo at mange bønder sliter akkurat med dette – som så klart også er væravhengig. Det er spesielt gunstig på steder med siltjord hvor fuktighet og temperatur, ofte kan være en større utfordring – at man pløyer om våren. Pløyingen stopper transporten av vann fra undergrunnen, eller i alle fall den kapillære transporten av fukt og vann.Er det morenejord, er det viktig at større steiner fjernes. Med større steiner så menes stein som er mer enn 3 centimeter, med andre ord ikke veldig store. Dette må gjøres før man setter potetene, og det skal være jord som er løs cirka 20 centimeter i dybde. Dette er viktig for at potetene skal trives, og gjelder generelt for potetproduksjon og ikke bare den økologiske delen av den.

Settepoteter

Dette er avgjørende for at produktene skal bli gode, at man forstår viktigheten av å bruke settepoteter som er sunne og friske. Ved å bruke de samme settepotetene i mange år, så vil man med stor sannsynlighet oppleve avlinger med bakteriesykdommer, sopp, virus og eventuelt også tørråte. Jevnlig innkjøp av settepoteter er derfor å anbefale, og disse skal aller helst være sertifiserte, bruk av gode settepoteter er enda mer viktig i økologisk produksjon. Det finnes flere løsninger for å ha best mulig kvalitet på settepotetene, og det er en del som bytter ut alle settepotetene annet hvert år, for å holde sykdommer under kontroll.Ved å bruke de samme partiene med settepoteter over flere år, vil man ofte oppleve sykdommer og dårlige produkter når man skal høste inn avlingene. Det er kostbart å hele tiden ha gode settepoteter, men det er altså et krav for å kunne dyrke frem poteter av høy kvalitet. Det er flere løsninger når det kommer til dette, det finnes også de kjøper inn 15% årlig – og som da satser på egenoppformering.