Dyrking av økologiske poteter I

Dyrking av økologiske poteter I

Poteter har vært en veldig viktig del av det norske kostholdet, i svært lang tid. Det at maten og kostholdet vårt er i endring, er det ikke noen tvil om. Men poteten har fortsatt en sterk posisjon, selv om vi stadig spiser også andre ting. Tiden med poteter til middag daglig er for lengst over, men poteter kan brukes til så mye mer enn bare middag. Pasta og ris har kommet stadig mer inn i vårt kosthold, og selv synes jeg at de alle tre er gode og benytter meg til stadighet av dem alle sammen. Vi skal nå se litt nærmere på hvordan man dyrker poteter, og denne gangen er det den økologiske dyrkingen som står i fokus. Vi har i en årrekke hatt diskusjoner om det er økologisk, eller vanlig dyrking som er best i landbruket. Dette skal vi ikke ta noen stilling til her, men kun belyse hva som skal til for at den økologiske dyrkingen skal bli mest mulig vellykket. Vi skal senere se på andre produkter, som vi bruker ofte i både norske – og utenlandske matretter.

Uten bruk av kjemiske midler

Det er ikke bare dyrking av poteter hvor kjemiske midler ikke skal benyttes, dette gjelder for dyrking av alle økologiske produkter. Noen ganger kan dette være et problem, og når det kommer til gjødsel er det kun husdyrgjødsel som gjelder. Med kjemiske midler så menes; midler mot insekter, tørråte, ugress. Det kan benyttes annen gjødsel enn husdyrgjødsel, og dette er en spesialgodkjent gjødsel som altså ikke er slik som vanlig kunstgjødsel. De langt fleste som dyrker økologisk, benytter seg av vanlig husdyrgjødsel.

Bruk tid på å bekjempe ugress

Det tar tid å komme i gang med økologisk produksjon, ta det må beregnes minst tre år som går med til å bekjempe ugress. Dette kan variere fra sted til sted, alt etter hvor mye ugress som finnes i jorda. Det som slett ikke er uvanlig det det gjelder økologisk produksjon av poteter, er at det vil komme en formering av kjølmark. Dette er et resultat av det ofte er engvekster i økologisk jord, noe som i seg selv er gunstig spesielt for poteter. Dette med kjølmark er ikke heldig, men foreløpig er det ikke kommet noen løsning på akkurat dette problemet.

Viktig med næringsrik jord

Dette gjelder jo for all type dyrking av mat, men når det kommer til potetdyrking økologisk, så er næringsrik jord enda mer viktig. Det er også viktig at jorda har et høyt innhold av mikro- og makro næringsstoff, samt en PH-verdi som bør ligge på mellom 5 og 6. Som dere sikkert forstår, er det mye man skal passe på og følge opp – om man skal få gode avlinger av høy kvalitet.

Vanningsmuligheter

Vi skal fortsette å snakke om jord, det er jo tross alt den som avgjør det meste med tanke på resultater. Det å ha gode vanningsmuligheter, er kanskje en selvfølge og det samme gjelder når det komme til drenering. Det skal heller ikke være for høyt innhold av leire i jorda, og den skal helst være steinfri. Lavtliggende jorder bør man unngå, dette fordi luftfuktigheten på slike steder ofte er svært høy. Potetene trives godt med steder som er luftige, og altså ikke med høy luftfuktighet.Bottom of Form