Den vegetariske trenden

Den vegetariske trenden

Det er ikke bare i Norge at man ser at andelene veganere, og vegetarianere øker. Jeg tenkte vi nå skulle se litt nærmere på denne utviklingen, og hva den egentlig kan føre med seg. Det er land som tidligere hadde en lang og sterk tradisjon, hva angår produksjon kjøtt – som nå opplever en bølge av nye veganere og vegetarianer.

I Brasil opplever man en subkultur i så måte, i hovedstaden Brasilia har det aldri vært flere veganere og vegetarianere enn det man opplever nå.  Dette er jo veldig spesielt, når vi vet at at deler av dette landet er storprodusenter av kjøtt og har en stor andel kvegdrift.

Brasil er ikke spesielt

I hovedstaden Brasilia, dukker det opp det ene spisestedet etter det andre med vegansk pizza. På et gatehjørne så selger de noe som skal forestille kyllingkjøtt, men det er ikke kjøtt.Brasil er ikke noe særtilfelle, det viser tall fra mange steder av verden. Endringene skjer over nær sagt hele kloden, og de skjer veldig raskt.

Italia 10 % vegetarianere

Det er flere land som ligger omtrent på samme prosent som Italia, med sine cirka 10 % som ikke spiser kjøtt. Store land som Storbritannia og Tyskland, ligger på cirka 9 % – og det samme gjør Østerrike.

360 % økning på 10 år

Dette er tallet som gjelder for Storbritannia, om vi ser på utviklingen de siste 10 år. Dette kan bety at Storbritannia får en mangedobling av vegetarianere, allerede i løpet av neste tiårsperiode. De samme tallene ser man faktisk mange steder, men kanskje ikke i like stor grad som i Storbritannia. Utviklingen hjemme i Norge, viser også den samme trenden.

Øker også på Googles

Det er kanskje ikke så unaturlig at Googles opplever en stor økning rundt det samme tema, om vi ser utviklingen de siste 5-6 år – så har antall søk på dette tema økt med nesten 300 %. Mens tallene fra årene før 2010, viste at det nesten ikke var noen økning overhodet. Så det er ikke noen tvil om utviklingen, og i et globalt perspektiv er jo dette bare positivt. Men at det vil medføre en del endringer på mange felt, er det ikke noen tvil om – og jeg tenker da så klart først og fremst på landbruket og produksjonsmetoder.

Svenskene litt foran oss

Selv om økningen i Norge er stor, så ser man en enda raskere utvikling i Sverige. En stor aktør på vegetarisk frossenmat i Sverige, økte sin markedsandel fra 5 til 65 % på ett år. I løpet av det samme året hadde etterspørselen økt med nesten 100 %, og det er ingen som klarer å se en industri som vokser raskere enn produkter knyttet til vegetarmat.

I tråd med hva FN og WHO mener

Kjøttkonsumet i verden må ned, det er både FN og WHO enige om. Dette begrunnes både med egen helse, men også for jordklodens skyld. Bærekraftig utvikling, er et viktig stikkord når det kommer til en ønsket nedgang i kjøttproduksjon.Det kan virke som at den sedvanlige diskusjonen, som dreier seg om dyrevelferd – er i ferd med å stilne. Dette har nok mye med både holdningsendringer og forskning å gjøre. Med dette mener jeg, at flere og flere tar et standpunkt ut fra sin egen kunnskap og faktaopplysninger. Men egen helse er nok også en viktig faktor for mange, når de dropper kjøtt i kostholdet sitt.