VEGETERIANER MAT

VEGETERIANER MAT

Ordet vegeterianer kommer fra Storbritania da kostlæren vegetarismen oppstod i ca 1850. Det ble lagt til grunn av mennesket ble skapt som planteeter, noe som vi burde fortsette med mente de.

Les mer »

GRØNN MAT

GRØNN MAT

Det å velge bort kjøtt og fisk for og bli vegeterianer er det flere og flere som gjør. Noen blir vegetarianer av religiøse grunner, andre av sykdom. Det er også filosofiske grunner eller, moralske, etiske, økonomiske og tilgang til animalske matvarer som er årsaken.

Les mer »